KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

www.blacknobleofficial.com / Deri Sarayı Dericilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Firmamız”) olarak kişisel verilerinizin korunması hususuna büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda, ilgili mevzuat kapsamında öngörülen hükümlere riayet ettiğimizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak kişisel verilerinizi işlemekte ve muhafaza etmekteyiz.

 

Web sitemiz, www.blacknobleofficial.com ve Firmamız’a ait mobil uygulamada üye ve müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, kullanımı, değiştirilmesi, iletişimler ve sair hususlarda aşağıda detaylı şekilde ifade edilen gizlilik kurallarına tabi olacağınızı ve web sitemize giriş yaptığınız anda bu kurallara riayet etmeyi kabul etmiş sayılacak olmanız sebebiyle, işbu kuralları dikkatli şekilde gözden geçirmeniz gerektiğini hatırlatırız.

 

Web Sitemizi ve mobil uygulamamızı kullanan değerli ziyaretçilerimiz, üyelerimiz ve müşterilerimizin kişisel verilerini toplama, işleme, aktarma amacımız, yöntemlerimiz ve önlemlerimizle ilgili olarak Kanun’un 10. Maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizleri aşağıdaki hususlarla ilgili bilgilendirmek isteriz:

 

A. Yasal Dayanak

 

Müşterilerimizin, üyelerimizin kişisel verilerinin kullanılması hususunda başta yukarıda da anılı Kanun’da hükümler bulunmakta olup; ilaveten 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda hükümler bulunmaktadır. Müşteri ve üyelerimizin kişisel verilerinin toplanması ve kullanılmasının gerekliliği ise 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinden kaynaklanmaktadır.

 

B. Kişisel Verilerin Kapsamı, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Kanun’da düzenlendiği üzere, kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye kapsamaktadır.

 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Firmamız ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim kanalı aracılığı ile, onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ve işlendikleri amaca bağlı olarak lüzumlu görülen ya da ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Firmamız ve/veya www.blacknobleofficial.com ’un birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurt dışına aktarılabilir.

 

Ziyaretçi, müşteri ve üyelerimizin kişisel verileri, Web Sitemiz ve mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde satın alımı yapan kişinin kimliğini doğrulamak, sipariş, ödeme, teslimat, kargo, iade süreçleri ile şikayet ve öneriler için iletişim kurulabilmesi için telefon, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydedilmesi, mesafeli satış sözleşmesinin, üyelik sözleşmesinin paylaşılması, güncelleme ve değişikliklerle ilgili bilgilendirme yapılabilmesi ve yasal ve idari yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

C. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Kullandığımız Yöntemler

 

www.blacknobleofficial.com ve/veya mobil uygulamamızdan işlem yapan müşteri ve üyelerimizin paylaştığı kişisel veriler, müşteri ve üyelerimizin rızaları ve ilgili mevzuat hükümleri sınırları dahilinde işlenmektedir. Markamızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz ve onayınız olması halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirebilmemiz, talep, öneri ve şikâyetlerinizi kaydederek sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz, ticari ve kurumsal politika ve stratejilerimizin müşteri odaklı olarak belirlenmesi ve uygulanması ve sair sebeplerle kişisel verileri Web Sitesi, mobil uygulama, sosyal medya ve benzer vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemler kullanarak toplamaktayız.

 

D. Firmamızca İşlenen Veriler

 

Firmamız, veri sahibi ziyaretçi, müşteri veya üyelerimizin açık rızasıyla veya Kanun’un ilgili beşinci ve altıncı maddelerinde öngörülen haller çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir. Firmamız veri sahibi ziyaretçi, müşterimiz veya üyelerimizin aşağıdaki verilerini mevzuat ve kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası çerçevesinde işleyebilmektedir:

 

·         Ad-Soyad, adres ve diğer iletişim bilgileri, fatura düzenlemek için gerekli bilgiler

·         Veri sahibi müşteri ve üyelerimizin sosyal medya hesapları üzerinden Web Sitemize veya mobil uygulamaya erişim sağlaması halinde veri sahibinin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler,

·         Ziyaretçi, müşteri ve üyelerimizle gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, yazışmalar

·         İnternet protokol adresi, cihaz kimliği, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistiki veriler, gelen ve giden trafik bilgileri, Web Sitemiz üzerinden erişim sağlanan reklam ve e-posta içerikleri aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair veriler.

E. Kişisel Verilerin Aktarılması

Firmamız, yukarıda açıklanan kapsamda kapsamı belirlenen kişisel verilerinizi sadece tarafınızca verilecek açık rızanıza istinaden ve/veya Kanun’da öngörülen hükümler çerçevesinde gerekli önlemleri almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında, ilgili faaliyetlerimizin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşteri ve üyelerimiz arasındaki ilişkinin sağlanması ve bu amaçlarla görüşmeler yapılması, fırsat ve olanakların sunulması ve hizmet kalitemizin artırılması amacıyla, grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçiler, denetim şirketleri ve/veya yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurumlar ile paylaşılabilecektir.

 

F. Kişisel Verilerin Korunması

Firmamız ile paylaştığınız kişisel veriler bizlerin koruması ve kontrolü altındadır. Bu kapsamda veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğin sağlanması için teknik olarak gerekli önlemleri almaktayız.

 

G. Kanun Kapsamında Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sahibi olarak ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz ve üyelerimiz aşağıdaki haklara sahiptir:

  • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerin birer kopyasını alma

 

Bu kapsamda taleplerinizi iletmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz:

 

Unvan

:

Deri Sarayı Dericilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres

:

Kazlıçeşme Mahallesi Beşkardeşler 3 Sokak No:16 İç Kapı No: 1 Zeytinburnu İstanbul

Vergi Dairesi ve Vergi Nosu                 

:

Zeytinburnu VD. - 2930002029

Ticaret Odası ve Sicil Nosu

:

321621

Mersis No

:

0293000202900018

Telefon

:

(+90)212-582-34-34

Faks

:

+(90)212-582-17-00

E-Posta

:

[email protected]

 

H. Çerez ve Benzeri Teknolojilerin Kullanımı

 

www.blacknobleofficial.com uzantılı Web Sitemiz çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayar ya da mobil uygulamamızı kullandığınız telefon ya da tablet gibi cihazlarınızda kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. Çerezler ile amaçlanan, toplanan bilgiler ve tercihleriniz ile ilgili özet oluşturarak özel tanıtımlar belirlemek, promosyon ve pazarlama önerileri sunmak ve Web Sitemizin ve mobil uygulamamızı geliştirmek ve iyileştirmektir. 

 

Çerezleri, Web Sitemizin ve mobil uygulamamızın daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

 

Çerezler ayrıca, Web Sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olmaktadır. İlaveten, ziyaretçi, müşteri ve üyelerimizin nasıl kullandığını anlamak ve Web Sitemizin ve mobil uygulamamızın tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Web Sitemizin ve mobil uygulamamızın kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

 

Web Sitemizin ve mobil uygulamamızın kullanıcıları diledikleri zaman tarayıcı ayarlarından çerez ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilirler.

 

I. Ticari İletişim İzni ve Açık Rıza

 

Web Sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden paylaştığımız genel veya üyelerimize özel oluşturulan kampanyaların, promosyon, reklam ve bilgilendirmeler dahil olup sair pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi için rızanız olması halinde tercih ettiğiniz iletişim yoluyla tarafınızla iletişime geçmek için kimlik, iletişim ve alışveriş bilgilerinizi işliyoruz.

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda detaylı olarak açıklandığı amaç ve kapsamda kişisel verilerin işlenmesi için açık rızanız; ve/veya ticari iletişim faaliyetlerinde bululabilmesi için elektronik ticari iletişim izninizin gerektiği hallerde, gerekli açık rıza ya da iletişim izninizi Web Sitemiz veya mobil uygulama üzerinden verebilirsiniz.

Ziyaretçi, müşteri ve üyelerimiz istedikleri zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin tercih ettikleri iletişim kanallarından Firmamıza ulaşarak, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izni ve ticari elektronik iletişimine ilişkin izni iptal edebilir veya durdurabilirler. Bu bildirimin yazılı yapılması gerekmektedir.

 

J. Güvenlik ve Gizlilik

 

Firmamız, ziyaretçi, müşteri ve üyelerine daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri (kimlik bilgileri, telefon, e-posta vb.) talep etmektedir. Bu kapsamda Web Sitemiz sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin belirlenmesi ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Firmamız tarafından kullanılmaktadır. Üyelik sözleşmesi kapsamında topladığımız bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktayız.

 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi ve/veya mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

 

Müşteri ve üyelerimizin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece kendileri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece yine kendileri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin ve üyelerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Web Sitemiz veya Firmamız sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemler Web Sitemiz veya mobil uygulamamız ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmektedir.

 

 

 

 

 

K. Değişiklikler

 

Firmamız, mevzuatta yapılan değişiklikler, idari kararlar ve sair sebeplerle işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Web Sitesi’nde yayınlanması ile eş zamanlı olarak geçerli olacaktır.

 

Belirtilen hususlar ve bu hususlar dışında ek bilgi almak istemeniz halinde tercih ettiğiniz herhangi bir iletişim kanalı üzerinden Firmamıza ulaşabilirsiniz.

 

Bu bilgilendirmede bulunmayan hallerde Web Sitemizde yayınlanan, Üyelik Ön Bilgilendirme ve Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri geçerli ve bağlayıcı olacaktır. 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR